Նինա Փիրումյան
Պաշտպանի խորհրդական
Հեռախոս +374 10 539246
Էլ. փոստ: n_pirumyan@ombuds.am