Արամ Մինասյան
Քրեական դատավարության ոլորտում և ազատությունից զրկելու վայրերում իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: a_minasyan@ombuds.am