Էդուարդ Իսրայելյան
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: e_israyelyan@ombuds.am