Տիգրան Մարտիրոսյան
Աշխատակազմի քարտուղարության ղեկավար
Հեռախոս
Էլ. փոստ: t_martirosyan@ombuds.am