Ռուզաննա Բադալյան
Քարտուղարության արագ արձագանքման և դիմումների ընդունման վարչության պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: ruzanna.badalyan@ombuds.am