Լևոն Սարգսյան
Հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: levon.sargsyan@ombuds.am