Մարտիկ Մարտիրոսյան
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: m_martirosyan@ombuds.am