Պրոբացիայի պետական ծառայությունում առկա են համակարգային խնդիրներ․ հրապարակվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց

Պրոբացիայի պետական ծառայությունում առկա են համակարգային խնդիրներ․ հրապարակվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց

Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր հրապարակել է Պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության մշտադիտարկման վերաբերյալ արտահերթ զեկույց՝ հայերեն և անգլերեն։

 

Զեկույցը նախապատրաստվել է հատուկ մեթոդաբանությամբ՝ արտացոլելով Պրոբացիայի ծառայության բոլոր ստորաբաժանումներ իրականացված այցերի, հարցազրույցների, հարցումների արդյունքները: Զեկույցը պարունակում է Պրոբացիայի ծառայության գործունեության առկա վիճակի համապարփակ ուսումնասիրություն:

 

«Պրոբացիայի ծառայության ոլորտում առկա են համակարգային բնույթի խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են ինչպես տարբեր պետական մարմինների միջև ինստիտուցիոնալ համագործակցության անարդյունավետությամբ, այնպես էլ այդ ծառայության գործառույթների հիմքում դրված ոչ ճիշտ սկզբունքներով: Այս ամենը խոչընդոտում է Պրոբացիայի դերակատարությանը՝ իրականացնելու անձի վերասոցիալականացում և հասարակություն վերաինտեգրում: Այդուհանդերձ, կարևորում եմ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի հանձնառությունը մեր զեկույցի հիման վրա ոլորտում փոփոխություններ կատարելու հարցում»,- ասել է Արման Թաթոյանը։

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրականացրած այցերի և դրանց ուսումնասիրությունների արդյունքները վկայում են, որ բավարար չէ Պրոբացիայի ծառայողների աշխատանքի կազմակերպման նյութատեխնիկական հագեցվածությունը, ինչպես նաև կադրային համալրվածությունը՝ հատկապես մշտական հիմունքներով հոգեբանների և այլ մասնագետների ներգրավվածության առումով:

 

Պաշտպանը նշել է նաև, որ Պրոբացիայի առջև դրված խնդիրների լիարժեք լուծմանը խոչընդոտում են նաև հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող անձանց,  դատապարտյալների նկատմամբ հասարակությունում առկա կարծրատիպերը:

 

Զեկույցում մանրամասն անդրադարձ է կատարված նաև քրեական, քրեադատավարական և քրեակատարողական օրենսդրության առկա խնդիրներին:

 

Դրանք վերաբերում են ինչպես ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների նկատմամբ վերահսկողությանը, Պրոբացիայի՝ օրենսդրական հիմքերի բացակայության պատճառով որոշ գործառույթների փաստացի չիրականացմանը, այնպես էլ  ընդհանուր առմամբ քրեական քաղաքականության ու պատիժների համակարգի վերանայմանը:

 

Հայաստանում և Վրաստանում Նիդեռլանդների Թագավորության դեսպանության աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում պրոբացիոն համակարգի ներդրման և զարգացման մոնիթորինգի իրականացում և գնահատում» ծրագրի շրջանակներում հրապարակված զեկույցում ներկայացվել են արձանագրված խնդիրների լուծման առաջարկներ։

 

Միջոցառման ժամանակ ներկայացվել են Պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության մշտադիտարկման մեթոդաբանությունը և շրջանակները, ծառայության կադրային և նյութական ռեսուրսների ոչ բավարար ապահովվածությունը ազատազրկման հետ չկապված պատիժների կատարման ապահովումը. օրենսդրական և իրավակիրառ խնդիրները, ինչպես նաև ծառայության դերակատարությունը անձի վերասոցիալականացման, պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման և էլեկտրոնային հսկողության գործընթացներում։

 

Զեկույցի ներկայացմանը հաջորդել հարց ու պատասխան։