Եզրափակիչ դիտարկումներ Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ

Եզրափակիչ դիտարկումներ Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ

2017 թվականի մայիսի 8-ին հրապարակվել է Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումները Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ:

 

Դիտարկումները կարող եք տեսնել հայերենով և անգլերենով: