Պաշտպանի աջակցությամբ գրանցվել է քաղաքացու սեփականության իրավունքը

Պաշտպանի աջակցությամբ գրանցվել է քաղաքացու սեփականության իրավունքը

Քաղաքացին դիմել է Մարդու իրավունքների պաշտպանին ժառանգությամբ իրեն փոխանցված հողամասերի սեփականության իրավունքի գրանցմանն աջակցելու հարցում։

 

Դիմումատուն տեղեկացրել է, որ իր ներկայացրած փաստաթղթերով ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն կայացրել է գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վարույթը կասեցնելու մասին որոշում։

 

Պաշտպանի աշխատակազմում քննարկման շրջանակում պարզվել է, որ նման որոշման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ քաղաքացին չի ներկայացրել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։

 

Պաշտպանի ներկայացուցիչը քաղաքացուն ներկայացրել է ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջները, անհրաժեշտ իրավահաստատող փաստաթղթերի ներկայացման կարևորությունը, ինչի արդյունքում քաղաքացին ներկայացրել է պահանջված բոլոր փաստաթղթերը և գրանցել հողամասերի սեփականության իրավունքը։